Jest to symbol zastępczy subdomeny Français.dailyhacks.org